Privacy

Brighthost verzamelt alleen de informatie die de klant aan ons ter beschikking stelt, hetzij door middel van formulieren op onze website, door middel van mondelinge communicatie, door middel van door de klant toegezonden documenten of door middel van de door de klant toegezonden e-mail berichten.

Brighthost houdt bij hoeveel dataverkeer wordt gegenereerd per website, dit omdat Brighthost gebruik maakt van limieten met betrekking tot dat dataverkeer. Brighthost bewaart ook technische log files voor de interne bedrijfsvoering.

Van elk e-mail bericht dat wordt verstuurd via de smtp van Brighthost worden een aantal gegevens opgeslagen: de afzender en geadresseerde, grootte en datum. Deze logs worden 4 dagen bewaard, en worden vervolgens geheel verwijderd. Voor alle berichten die binnenkomen op onze pop-server geldt hetzelfde. Deze server bewaart de aan de klant gerichte e-mail berichten tijdelijk, dat wil zeggen totdat de klant het van de server haalt. Indien de klant het van de server haalt wordt het bericht geheel van de server verwijderd, tenzij de klant in de instellingen van zijn email-programma heeft ingesteld dat er een kopie op de server moet achterblijven; in dat geval blijven de berichten op de server staan totdat de klant ze verwijdert.

Alle bezoeken aan een website van een klant worden gelogd. De log bevat het IP-adres van de bezoeker en de opgevraagde pagina. Deze gegevens worden gebruikt om vast te stellen hoeveel dataverkeer een klant gebruikt, tevens worden ze gebruikt voor het genereren van statistieken. De bewaartijd van deze logs is afhankelijk van de beschikbare ruimte en de instellingen van de klant op zijn of haar account. De homepages en de gelogde gegevens worden normaliter regelmatig voor interne doeleinden gebackupt. De backups worden periodiek vernietigd en niet langer dan twee maanden bewaard.

Waarvoor gebruikt Brighthost de gegevens van hun klanten?

Brighthost gebruikt de gegevens van hun klanten tijdens mondelinge en/of schriftelijke communicatie met de klant. Ook worden de gegevens van de klant gebruikt voor administratieve doeleinden. De klantgegevens worden niet gebruikt voor commerciŽle doeleinden of ter beschikking stelling van informatie aan derden. Hierop volgt echter een uitzondering. De wettelijke verplichte openbaarmaking, hier gaat het om situaties waarin Brighthost wettelijk verplicht is om de gegevens van hun klant openbaar te maken.

Briefgeheim

Brighthost hanteert en respecteert briefgeheim met betrekking tot de persoonlijke e-mail berichten van hun klanten.

Wetgeving

Sinds december 1998 is in Nederland de nieuwe Telecommunicatiewet van kracht, waardoor het aftappen van internet door politie, Justitie en inlichtingendienst, onder voorwaarden, wettelijk mogelijk is.